Stavebný rozpočet

Presný a kvalitný stavebný rozpočet Vám ušetrí čas a umožní získať presnú predstavu o cene stavebného diela pre plánovanie prác a finančných prostriedkov.

Ponúkam

Ponúkam komplexné služby v oblasti rozpočtovania stavieb a vytvárania cenových ponúk v Košiciach a okolí ako aj na území celého Slovenska.

Vypracujem :

 • položkovité stavebné rozpočty
 • výkazy výmer
 • spracovanie ponukového rozpočtu
 • slepé rozpočty
 • výrobné kalkulácie
 • kontrola a fakturácia vykonaných prác a naviac prác
 • harmonogramy prác
 • cenové ponuky
 • analýzy nákladov a zisku
 • stavebné rozpočty so zapracovaním vlastných nákladov
 • rozpočty pre EÚ, ŠFRB, finančné inštitúcie a pod.

Software

Pre tvorbu rozpočtov používam rozpočtárske programy Odis a Cenkros plus s možnosťou individuálnych cien a zapracovaním vlastných nákladov Vašej spoločnosti.

Rýchle a presné ocenenie

Rýchle a presné ocenenie stavebných prác vypracujem na základe projektovej dokumentácie alebo obhliadky stavby.