Profesionálne služby

Ponúkam komplexné a odborné služby v oblasti rozpočtovania stavieb a vytvárania cenových ponúk.

Osvedčenia

Vlastním osvedčenie o skúške pre činnosť cenotvorba, rozpočtovanie a ekonomika stavieb a pečiatku stavebného cenára vydanú Asociáciou Stavebných Cenárov

Súčasne tiež figurujem ako člen Asociácie Stavebných Cenárov na internetovej stránke asociácie:
Webová stránka Asociácie Stavebných Cenárov